ทัวร์ไต้หวันสงกรานต์ หมู หมู 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า : รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-5D4N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-15 เม.ย.62 (สงกรานต์)

หมวดหมู่ : ทัวร์ไต้หวัน

Share

รายละเอียดสินค้า

      

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - โรงแรม
วันที่ 2 : เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง - ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต - โรงแรม
วันที่ 3 : ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อย - ตลาดซีเหมินติง - โรงแรม
วันที่ 4 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ไทเป - โรงแรมน้ำแร่
วันที่ 5 : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ


ราคาเริ่มต้นเพียง    33,900    บาท

สินค้าเกี่ยวข้อง

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 34,900 ฿ 34,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13-18 เม.ย.62 (สงกรานต์)

 
THB 26,888 ฿ 26,888
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า