ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 2563  ตุรกีราคาถูก 2019 ทัวร์ตุรกี อิสตัลบลู บินตรง พัก 5 ดาว อีสตันบูล ทรอย ตุรกี โปรแกรมทัวร์ แพคเกจทัวร์ ตุรกี Turkey Tour คัปปาโตเกีย โปรแกรมทัวร์ตุรกีนั่งบอลลูน,ตุรกีพักโรงแรมถ้ำ,เมืองโบราณเอฟฟิซุส,ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส,โปรแกรมตุรกีราคาถูก,ทัวร์อิสตัลบูล,คัปปาโดเกีย,ตุรกีปีใหม่,ทัวร์ตุรกีวันหยุด,ตุรกีบินภายใน,ลาเวนเดอร์ ตุรกี

 

รหัสทัวร์ :T5-TK002-10D7N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 20-29ม.ค.62 // มีนาคม 62 : 13-22 มี.ค.62,25มี.ค.-3เม.ย.62 // เมษายน 62 : 2-11,15-24เม.ย.62 ,22เม.ย.-1พ.ค.62 // พฤษภาคม 62 : 5-14,14-23,22-31พ.ค.62 // มิถุนายน 62 : 2-11,14-23,21-30มิ.ย.62

THB 37,900 ฿ 37,900

รหัสทัวร์ :T5-Turkey-10D7N-EK

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 2-11,7-16,9-18,12-21,16-25เม.ย.62,26เม.ย.-5พ.ค.62,30เม.ย.-9พ.ค.62 (สงกรานต์) // พฤษภาคม 62 : 5-14,7-16,14-23,17-26,19-28,21-30พ.ค.62,28พ.ค.-6มิ.ย.62

THB 31,900 ฿ 31,900

รหัสทัวร์ :TPD-PROMOTION CLASSIC TURKEY -7D4N-TK

วันเดินทาง : 16-22มิ.ย.62 / 23-29มิ.ย.62 / 30มิ.ย.-06ก.ค.62

THB 31,900 ฿ 31,900

รหัสทัวร์ :TPD-UNSEEN TURKEY-8D5N-TK

วันเดินทาง : มิถุนายน 2562 : 09-16 มิ.ย. / 13-20 มิ.ย. / 16-23 มิ.ย. / 21-28 มิ.ย./23-30 มิ.ย. / 30 มิ.ย.-07 ก.ค.

THB 29,900 ฿ 29,900