ทัวร์เกาหลี (โซล)

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส นำเสนอแพคเกจทัวร์ ราคาถูก เกาหลีสงกรานต์ เกาหลีฤดูหนาว เกาหลีสกีรีสอร์ท เกาหลีเล่นสกีหน้าหนาว สัมผัสหิมะที่เกาหลี สวมชุดฮันบกถ่ายรูปสไตล์เกาหลี ในพระราชวังเคียงบ๊อคคุง สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ ขึ้นลิฟท์ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆกับTeddy Bear Museum สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมสวนลอยฟ้า Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโซล

รหัสทัวร์ :T5-XJ004-5D3N

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-15,12-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 25,888 ฿ 25,888

รหัสทัวร์ :T5-TG009-5D3N

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 01-05,07-11,20-24,21-25,22-26 มี.ค.62,28 มี.ค.-01 เม.ย.62 // เมษายน 62 : 04-08,05-09,11-15,12-16,13-17,19-23,25-29,26-30 เม.ย.62 (สงกรานต์) // พฤษภาคม 62 : 16-20,17-21 พ.ค.62

THB 23,888 ฿ 23,888

รหัสทัวร์ :T5-XJ003-5D3N

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 06-10,13-17,14-18,20-24,25-29 มี.ค.62

THB 14,888 ฿ 14,888

รหัสทัวร์ :T5-KE004-5D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 25-29 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 01-05,08-12,15-19,22-26 ก.พ.62

THB 23,900 ฿ 23,900

รหัสทัวร์ :T5-KE006-5D3N

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 01-05,15-19,22-26 มี.ค.62

THB 23,888 ฿ 23,888

รหัสทัวร์ :T5-TG008-5D3N

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 07-11,12-16,14-18,15-19 ,19-23,21-25,22-26 ก.พ.62,27 ก.พ.-03 มี.ค.62 (วันหยุดวันมาฆบูชา)

THB 22,888 ฿ 22,888

รหัสทัวร์ :TGS-ICN26-5D3N-TW

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 01-05,02-06,03-07 ก.พ.62

THB 15,999 ฿ 15,999

รหัสทัวร์ :TGS-ICN25-6D4N-TG

วันเดินทาง : 01 – 06 กุมภาพันธ์ 2562

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ :T2-AZICN10-5D3N-TG

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 01-05,06-10,07-11,08-12,13-17,14-18,15-19,20-24,21-25,22-26,27-31 มี.ค.62,28 มี.ค.-01 เม.ย.62 ,29 มี.ค.-02 เม.ย.62 // พฤษภาคม 62 : 22-26,23-27,24-28 พ.ค.62,29 พ.ค.-02 มิ.ย.62,30 พ.ค.-03 มิ.ย.62,31 พ.ค.-04 มิ.ย.62 // มิถุนายน 62 : 05-09,07-11,12-16,14-18 มิ.ย.62

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ :T2-AZICN09-5D3N-XJ

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 01-05,06-10,07-11,08-12,13-17,14-18,15-19,20-24,21-25,22-26,27-31 มี.ค.62

THB 14,999 ฿ 14,999

รหัสทัวร์ :T2-AZICN06-TG

วันเดินทาง : 03 – 07 เมษายน 2562 / 04 – 08 เมษายน 2562 / 10 – 14 เมษายน 2562(วันสงกรานต์)

THB 23,999 ฿ 23,999

รหัสทัวร์ :T2-AZICN04-5D3N-TG

วันเดินทาง : เดือนมกราคม 2562 : 03 - 07,13 - 17 ม.ค.62 // เดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 28 ก.พ. - 04 มี.ค.62

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ :T5-TG006-5D3N-TG

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 04-08,10-14,16-20,18-22,21-25,23-27,25-29ม.ค.62,31ม.ค.-4ก.พ.62

THB 21,888 ฿ 21,888

รหัสทัวร์ : TST-KOREA-5D3N-LJ

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 03-07,05-09,07-11,09-13,11-15,13-17,15-19,17-21,19-23,21-25,23-27,25-29,26-30,27-31 ม.ค.62,29 ม.ค.-01 ก.พ.62,31 ม.ค.-04 ก.พ.62

THB 17,900 ฿ 17,900

รหัสทัวร์ : TST-KOREA-5D3N-LJ

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 03-07,05-09,07-11,09-13,11-15,13-17,15-19,17-21,19-23,21-25,23-27,25-29,26-30,27-31 ม.ค.62,29 ม.ค.-01 ก.พ.62,31 ม.ค.-04 ก.พ.62

THB 18,900 ฿ 18,900

รหัสทัวร์ : TST-KOREA-5D3N-LJ

วันเดินทาง : มกราคม : 01-05,02-06,03-07,04-08,05-09,06-10,07-11,08-12,09-13,10-14,11-15,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31 ม.ค.62,28 ม.ค.-01 ก.พ. 2562,29 ม.ค.-02 ก.พ. 2562,30 ม.ค.-03 ก.พ. 2562,31 ม.ค.-04 ก.พ. 2562

THB 19,900 ฿ 19,900

รหัสทัวร์ : T2-ICN03-5D3N-XJ

วันเดินทาง : มกราคม : 04-08,05-09,10-14,11-15,12-16,17-21,18-22,19-23,24-28,25-29,26-30 ม.ค.62,31 ม.ค.-04 ก.พ.62 // กุมภาพันธ์ : 01-05,02-06,07-11,08-12,09-13,14-18,21-25,22-26,23-27 ก.พ.62

THB 16,999 ฿ 16,999

รหัสทัวร์ : T2-ICN02-5D3N-XJ

วันเดินทาง : มกราคม : 09-13,10-14,11-15,16-20,17-21,18-22,23-27,24-28,25-29 ม.ค.62,30 ม.ค.-03 ก.พ.62,31 ม.ค.-04 ก.พ.62 // กุมภาพันธ์ : 01-05,06-10,07-11,08-12,13-17,14-18,20-24,21-25,22-26 ก.พ.62,27 ก.พ.-02 มี.ค.62

THB 14,999 ฿ 14,999

รหัสทัวร์ : T2-ICN-5D3N-TG

วันเดินทาง : 04 – 08 มกราคม 2562,09 – 13 มกราคม 2562,10 – 14 มกราคม 2562,11 – 15 มกราคม 2562,16 – 20 มกราคม 2562,17 – 21 มกราคม 2562,18 – 22 มกราคม 2562,25 – 29 มกราคม 2562 // 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 , 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562,27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562,28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562

THB 21,999 ฿ 21,999

รหัสทัวร์ : TGS-ICN19-5D3N-XJ

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ : 01-05,02-06,03-07,04-08,05-09,06-10,07-11,08-12,09-13,10-14,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28 ก.พ.62,25 ก.พ.-01 มี.ค.62,26 ก.พ.-02 มี.ค.62,27 ก.พ.-03 มี.ค.62,28 ก.พ.-04 มี.ค.62

THB 16,900 ฿ 16,900