ทัวร์ซีอาน

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส นำเสนอแพคเกจทัวร์ ซีอานปีใหม่ ราคาถูก ทัวร์ปีใหม่2563,ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เที่ยวซีอาน เจ้งโจว ไคฟง ลั่วหยาง ราคาถูก โปรแกรมทัวร์จีน ซีอาน เที่ยวซีอาน โปรโมชั่น ซีอาน ชมกองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้

รหัสทัวร์ : T8-Xian-5D3N-WE

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13 - 17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 34,800 ฿ 34,800

T5-CZ001-5D4N-CZ

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 16-20 ม.ค. 62 // เดือนกุมภาพันธุ์ : 20-24 ก.พ. 62 // เดือนมีนาคม : 27-31 มี.ค. 62

THB 18,888 ฿ 18,888

T5-FD005-4D3N-FD

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ : 23-26 ก.พ. 62 // เดือนมีนาคม : 06-09,14-17 มี.ค. 62

THB 17,888 ฿ 17,888

T5-FD004-5D4N-FD

วันเดินทาง : มกราคม : 03-07,05-09,11-15,19-23,25-29 ม.ค. 62 // กุมภาพันธ์ : 16-20,21-25 ก.พ. 62 // มีนาคม : 02-06,06-10,09-13,13-17,20-24 มี.ค. 62,28 มี.ค.-01 เม.ย.62

THB 25,888 ฿ 25,888