ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ปักกิ่งปีใหม่ 2563 ปักกิ่งปลายปี 2562/2019 ปักกิ่งราคาถูก ปักกิ่งการบินไทย ปักกิ่ง เทียนสิน เที่ยวกำแพงเมืองจีน1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ชมหอฟ้าเทียนถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง ชมกายกรรม ปักกิ่ง อันลือชื่อ BEIJING ทัวร์เซี่ยงไฮ้ปลายปี เซียงไฮ้ราคาถูก โปรแกรมท่องเที่ยวเมืองเซียงไฮ้  เซี่ยงไฮ้ เกาะผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) เที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ ชมหาดไว่ทาน นั่งรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ล่องเรือทะลสาบซีหู ถนนโบราณเหอฝังเจีย ช้อปปิ้งตลาดเฉินหวงเมี่ยว และถนนนานกิง

รหัสทัวร์ : T5-TG009-5D4N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-22,25-29ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 16-20ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 07-11,09-13,14-18,16-20,21-25,23-27,27-31มี.ค.62,28 มี.ค.-01เม.ย. 62

THB 21,888 ฿ 21,888

รหัสทัวร์ : TCH-6D4N-TG

เดินทาง : 25-30 , 26-31 ธันวาคม 2561 / 15-20 , 22-27 มกราคม 2562 / 26 กุมภาพันธ์–03 มีนาคม 2562 / 05-10,12-17,19-24,26-31 มีนาคม 2562

THB 21,899 ฿ 21,899