ทัวร์จางเจียเจี้ย

ทัวร์จางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2563/2020 จางเจียเจี้ยปลายปี 2562 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ยราคาถูก ชมสะพานแก้ว เขาอวตาร ทัวร์จีนหน้าหนาว เที่ยวจางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร เมืองโบราณเฟิ่งหวง โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาประหยัด บริษัททัวร์ประเทศจีน เที่ยวจีน ฉางซาจางเจียเจี้ย china tour

รหัสทัวร์ : T8-ZHANGJIAJIE-5D4N-WE

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 13 - 17,20 - 24 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 10 - 14 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 27,900 ฿ 27,900

รหัสทัวร์ : T6-SHCZDYG1-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 10-13,24-27 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 14-17 ก.พ.62,28 ก.พ.-3 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 14-17 มี.ค.62

THB 24,999 ฿ 24,999

รหัสทัวร์ : TCH-WE07-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-21,25-28 ม.ค.62

THB 13,899 ฿ 13,899

รหัสทัวร์ : TCH-CZ06-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-20 ม.ค.62,31 ม.ค.-03 ก.พ.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 21-24 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 07-10,21-24 มี.ค.62

THB 13,899 ฿ 13,899

รหัสทัวร์ : TCH-CZ07-3D2N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-19,19-21 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 10-12 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 02-04,08-10,14-16 มี.ค.62

THB 13,899 ฿ 13,899

รหัสทัวร์ : T5-FD008-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-21,25-28ม.ค.62 / กุมภาพันธ์ 62 : 22-25ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-04,07-10,08-11,14-17,15-18,21-24,22-25มี.ค.62

THB 17,888 ฿ 17,888