ทัวร์เฉินตู จิ่วไจ้โกว

ทัวร์เฉินตู จิ่วไจ้โกว หวงหลง เล่อซาน ง๊อไบ๊ ชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์เฉินตู จิ่วไจ้โกวปีใหม่ 2563/2020 เฉินตูการบินไทย สัมผัสเส้นทางมรดกโลก อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว สัมผัสความงามตามธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติ หวงหลง ชมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากที่ถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน ชมโชว์ทิเบต โชว์วัฒนธรรมสมัยก่อน และตื่นตาตื่นใจกับโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน

รหัสทัวร์ : T5-TG010-6D5N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 11-16,18-23 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 15-20 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-06,08-13,15-20,22-27 มี.ค.62

THB 23,888 ฿ 23,888

รหัสทัวร์ : T5-3U004-5D4N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 14-18 ม.ค. 62 // กุมภาพันธ์ 62 : 06-10 กพ. 62 // มีนาคม 62 : 06-10,20-24 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 01-05,08-12,15-19,24-28 เม.ย.62 // มิถุนายน 62 : 12-16 มิ.ย.62

THB 18,888 ฿ 18,888

รหัสทัวร์ : T5-3U003-6D5N

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 14-19 เม.ย.61 // พฤษภาคม 62 : 24-29,12-17 พ.ค.61

THB 31,888 ฿ 31,888

รหัสทัวร์ : T5-TG011-6D5N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 11-16,18-23 ม.ค.62 // มีนาคม 62 : 01-06,08-13,15-20,22-27 มี.ค.62  

THB 29,888 ฿ 29,888

รหัสทัวร์ : T5-3U005-6D5N

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 26 เม.ย.-01 พ.ค.62 // พฤษภาคม 62 : 15-20,24-29 พ.ค.62

THB 20,888 ฿ 20,888