ทัวร์ปักกิ่ง

ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก ปักกิ่งปีใหม่ 2563 ปักกิ่งปลายปี 2562 ปักกิ่งราคาถูก ปักกิ่งการบินไทย ปักกิ่ง เทียนสิน เที่ยวกำแพงเมืองจีน1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ชมหอฟ้าเทียนถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปักกิ่ง ชมกายกรรม ปักกิ่ง อันลือชื่อ BEIJING

รหัสทัวร์ : T5-TG011-5D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-22,25-29 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 22-26 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-05,07-11,08-12,14-18,15-19,21-25,22-26 มี.ค.62,28 มี.ค.-01 เม.ย.62,29 มี.ค.-02 เม.ย.62

THB 14,888 ฿ 14,888

รหัสทัวร์ : T5-TG010-4D3N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-20,25-28ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 22-25ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-04,08-11,14-17,23-26,28-31มี.ค.62,30มี.ค.-02เม.ย.62

THB 17,888 ฿ 17,888

รหัสทัวร์ : T5-TG0010-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-20,25-28 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 22-25 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-04,08-11,14-17,23-26,28-31 มี.ค.62,30 มี.ค.-02 เม.ย.62

THB 17,888 ฿ 17,888

รหัสทัวร์ : T2-BZTSN01-5D4N-XW

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 11-15,18-22,25-29 ม.ค.62 // เดือนกุมภาพันธ์ : 15-19,22-26 ก.พ.62 // เดือนมีนาคม : 01-05,08-12,15-19,22-26 มี.ค.62

THB 14,999 ฿ 14,999

รหัสทัวร์ : T5-TG009-5D4N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-22,25-29 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 16-20 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 07-11,09-13,14-18,16-20,21-25,23-27,27-31 มี.ค.62,28 มี.ค.-01 เม.ย.62

THB 21,888 ฿ 21,888
New

รหัสทัวร์ : T5-TG012-4D3N

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 01-04,14-17,23-26,28-31 มี.ค.62

THB 26,888 ฿ 26,888

รหัสทัวร์ : T5-MU002-5D3N

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 09-13,15-19 มี.ค.62,29 มี.ค.-02 เม.ย. 62 // เมษายน 62 : 04-08,18-22,25-29 เม.ย.62

THB 14,888 ฿ 14,888