ทัวร์จีน

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส นำเสนอแพคเกจทัวร์ราคาถูก ทัวร์จีน,บริษัททัวร์ ทัวร์โปรโมชั่น, ทัวร์จางเจียเจี้ย, ทัวร์ปักกิ่ง, ทัวร์ราคาถูก, โปรไฟไหม้, ทัวร์จางเจียเจี้ย,ทัวร์ปีใหม่ 2563,ทัวร์จีน ราคาถูก 2562/2019 เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์จิ่วไกว ทัวร์ฉงชิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ซีอาน บริษัททัวร์จีน ทัวร์จีน โปรโมชั่น

รหัสทัวร์ : T8-Xian-5D3N-WE

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13 - 17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 34,800 ฿ 34,800

รหัสทัวร์ : T8-ZHANGJIAJIE-5D4N-WE

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 13 - 17,20 - 24 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 10 - 14 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 27,900 ฿ 27,900

รหัสทัวร์ : T6-SHCZDYG1-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 10-13,24-27 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 14-17 ก.พ.62,28 ก.พ.-3 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 14-17 มี.ค.62

THB 24,999 ฿ 24,999

รหัสทัวร์ : TCH-WE07-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-21,25-28 ม.ค.62

THB 13,899 ฿ 13,899

รหัสทัวร์ : TCH-CZ06-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-20 ม.ค.62,31 ม.ค.-03 ก.พ.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 21-24 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 07-10,21-24 มี.ค.62

THB 13,899 ฿ 13,899

รหัสทัวร์ : TCH-CZ07-3D2N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-19,19-21 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 10-12 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 02-04,08-10,14-16 มี.ค.62

THB 13,899 ฿ 13,899

รหัสทัวร์ : T5-FD008-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-21,25-28ม.ค.62 / กุมภาพันธ์ 62 : 22-25ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-04,07-10,08-11,14-17,15-18,21-24,22-25มี.ค.62

THB 17,888 ฿ 17,888

รหัสทัวร์ : T5-TG002-5D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 05-09,16-20 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 20-24,22-26ก.พ.62,27ก.พ-03 มี.ค.62,28ก.พ.-04มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 01-05,05-09,07-11,13-17,15-19,21-25,22-26,26-30 มี.ค.62

THB 19,888 ฿ 19,888

รหัสทัวร์ : T5-CA003-4D3N

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 16-19 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 09-12,23-26 มี.ค.62,30 มี.ค.-02 เม.ย.62 // เมษายน 62 : 06-09,27-30 เม.ย. 62

THB 16,888 ฿ 16,888

รหัสทัวร์ : T5-TG003-5D4N

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 16-20 ก.พ.62,27ก.พ.-03 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 07-11,13-17,15-19,20-24,27-31 มี.ค.62,29มี.ค.-02เม.ย.62

THB 22,888 ฿ 22,888

รหัสทัวร์ : T5-FM004-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-21ม.ค.62 // มีนาคม 62 : 01-04,22-25 มี.ค.62

THB 11,888 ฿ 11,888

รหัสทัวร์ : T5-TG008-6D5N

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 22-27 ก.พ.62

THB 36,888 ฿ 36,888

รหัสทัวร์ : T5-TG006-5D4N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 09-13,16-20 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 01-05 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 06-10,13-17,20-24,27-31 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 10-14,11-15,24-28 เม.ย.62,27 เม.ย. - 01 พ.ค. 62 (สงกรานต์)

THB 19,888 ฿ 19,888

รหัสทัวร์ : T5-TG007-6D5N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 01-06,11-16,19-24 ม.ค.62 // กุมภาพันธุ์ 62 : 22-27 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-06,08-13,15-20,22-27 มี.ค.62,28 มี.ค. - 02 เม.ย. 62,29 มี.ค. - 03 เม.ย. 62 // เมษายน 62 : 05-10,06-11,10-15,19-24,20-25 เม.ย.62,26 เม.ย. - 01 พ.ค.62

THB 23,888 ฿ 23,888

รหัสทัวร์ : T5-CA001-6D4N-CA

วันเดินทาง : ธันวาคม : 27 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62,28 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62,29 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (ปีใหม่ 2562) // มกราคม 62 : 17 - 22 ม.ค. 62 // กุมภาพันธ์ 62 : 21 - 26 ก.พ. 62

THB 34,888 ฿ 34,888

รหัสทัวร์ : T5-CZ005-6D5N-CZ

วันเดินทาง : ธันวาคม : 28 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 (ปีใหม่ 62) // มกราคม 62 : 04-09,11-16,25-30ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 01-06,08-13,15-20ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-06,15-20 มี.ค. 62,29มี.ค. - 03เม.ย.62

THB 18,888 ฿ 18,888

รหัสทัวร์ : T5-TG011-5D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-22,25-29 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 22-26 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-05,07-11,08-12,14-18,15-19,21-25,22-26 มี.ค.62,28 มี.ค.-01 เม.ย.62,29 มี.ค.-02 เม.ย.62

THB 14,888 ฿ 14,888

รหัสทัวร์ : T5-TG010-4D3N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-20,25-28ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 22-25ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-04,08-11,14-17,23-26,28-31มี.ค.62,30มี.ค.-02เม.ย.62

THB 17,888 ฿ 17,888

รหัสทัวร์ : T5-TG009-5D4N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 18-22,25-29ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 16-20ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 07-11,09-13,14-18,16-20,21-25,23-27,27-31มี.ค.62,28 มี.ค.-01เม.ย. 62

THB 21,888 ฿ 21,888

รหัสทัวร์ : T5-TG0010-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 17-20,25-28 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 22-25 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-04,08-11,14-17,23-26,28-31 มี.ค.62,30 มี.ค.-02 เม.ย.62

THB 17,888 ฿ 17,888