ทาคายาม่า เดือนมีนาคม

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่าสงกรานต์ ชมหมู่บ้านชิราคาว่า ทัวร์ญี่ปุ่นชมหมู่บ้านมรดกโลก บากุระ หรือสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เที่ยวญี่ปุ่นชมซากุระ ลิตเติ้ล เกียวโต Japan Alps กับบริษัทจัดทัวร์ญี่ปุ่น ราคาโปรโมชั่น ราคาประหยัด

รหัสสินค้า T2-AZKIX05-5D3N-XJ

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 08-12,12-16,15-19,18-22,19-23,23-27,24-28,25-29,26-30ม.ค.62,29ม.ค.-02ก.พ.62,31ม.ค.-04ก.พ.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 12-16,20-24,22-26ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 07-11,13-17,14-18,15-19,16-20มี.ค.62

THB 25,999 ฿ 25,999

รหัสสินค้า T2-AZKIX07-5D3N-XJ

วันเดินทาง : กุมภาพันธุ์ 62 : 16 - 20 ก.พ.62,26 ก.พ. - 02 มี.ค.62,27 ก.พ. - 03 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 01 - 05,02 - 06,05 - 09,06 - 10,08 - 12,09 - 13 มี.ค.62

THB 28,999 ฿ 28,999

รหัสสินค้า TTN-XJ93-6D4N-XJ

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 15-20,16-21,17-22,18-23,19-2,20-25,21-26,22-27,23-28,24-29,25-30,26-31มี.ค.62,27มี.ค.-01เม.ย.62,28มี.ค.-02เม.ย.62,29มี.ค.-03เม.ย.62,30มี.ค.-04เม.ย.62,31มี.ค.-05เม.ย.62

THB 26,888 ฿ 26,888

รหัสสินค้า TTN-XJ92-5D3N-XJ

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 15-19,16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30,27-31 มี.ค.62,28มี.ค.-01เม.ย.62,29มี.ค.-02เม.ย.6230มี.ค.-03เม.ย.62,31มี.ค.-04เม.ย.62

THB 25,888 ฿ 25,888

รหัสสินค้า T2-AZNGO01-5D3N-XJ

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 20-24,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,26-30 มี.ค.62

THB 27,999 ฿ 27,999

รหัสสินค้า T2-AZKIX04-5D3N-XJ

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,26-30 มี.ค.62

THB 27,999 ฿ 27,999

รหัสสินค้า T2-AZKIX02-5D3N-XJ

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธุ์ : 01-05,02-06,05-09,06-10,07-11,08-12,12-16,14-18,20-24,21-25,22-26 ก.พ.62 // เดือนมีนาคม : 07-11,12-16 มี.ค.62

THB 26,999 ฿ 26,999

รหัสสินค้า T2-AZKIX01-5D3N-XJ

วันเดินทาง : เดือนมีนาคม : 01-05,02-06,05-09,06-10,08-12,09-13,13-17,14-18,15-19,16-20,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,26-30 มี.ค.62

THB 28,999 ฿ 28,999

รหัสสินค้า TIT-JXW22-6D4N-XW

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 02-07,09-14,16-21,23-28ม.ค.62,30ม.ค.- 04ก.พ.62 // เดือนกุมภาพันธ์ : 06-11,13-18,20-25ก.พ.62,27ก.พ.-04มี.ค.62 // เดือนมีนาคม : 06-11,13-18,20-25มี.ค.62

THB 27,900 ฿ 27,900

รหัสสินค้า :TGS-KIK03-5D3N-XW

วันเดินทาง : 01 – 05 มีนาคม 62/03 – 07 มีนาคม 62/08 – 12 มีนาคม 62/10 – 14 มีนาคม 62/15 – 19 มีนาคม 62/17 – 21 มีนาคม 62/22 – 26 มีนาคม 62/24 – 28 มีนาคม 62

THB 28,900 ฿ 28,900

รหัสทัวร์:T2-AZNGO04 -JL

วันเดินทาง : 09 - 13 มกราคม 2562 / 16 - 20 มกราคม 2562 / 23 - 27 มกราคม 2562 / 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 / 06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 / 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 / 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 / 27 - 03 กุมภาพันธ์ 2562 / 06 – 10 มีนาคม 2562 / 12 – 16 มีนาคม 2562

THB 35,999 ฿ 35,999

รหัสทัวร์:T2-AZNGO05-XJ

วันเดินทาง : 01 - 05 มีนาคม 2562/05 – 09 มีนาคม 2562/06 - 10 มีนาคม 2562/07 - 11 มีนาคม 2562/08 - 12 มีนาคม 2562/12 - 16 มีนาคม 2562/13 - 17 มีนาคม 2562/14 - 18 มีนาคม 2562/15 - 19 มีนาคม 2562

THB 25,999 ฿ 25,999

รหัสสินค้า :T2-AZNGO004-5D3N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 2562 : 09 - 13 มกราคม 2562,16 - 20 มกราคม 2562,23 - 27 มกราคม 2562,30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 // กุมภาพันธ์ 2562 : 06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562,13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562,19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562,27 - 03 กุมภาพันธ์ 2562 // มีนาคม 2562 : 06 – 10 มีนาคม 2562,12 – 16 มีนาคม 2562

THB 35,999 ฿ 35,999

รหัสสินค้า :TTN-TR20-4D3N-TR

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 06-09,13-16,20-23,27-30 ม.ค. 62 // เดือนกุมภาพันธ์ : 03-06,10-13,17-20,24-27 ก.พ. 62 // เดือนมีนาคม : 03-06,10-13 มี.ค. 62

THB 25,888 ฿ 25,888

รหัสสินค้า :TTN-TR21-5D4N-TR

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 02-06,09-13,16-20,23-27ม.ค.62,30ม.ค.-03ก.พ.62 // เดือนกุมภาพันธ์ : 06-10,13-17,20-24ก.พ.62 // เดือนมีนาคม : 06-10,13-17มี.ค.62

THB 28,888 ฿ 28,888