ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม ทัวร์ฮอกไกโดสงกรานต์ ฮอกไกโด  

รหัสสินค้า T5-XJ005-5D3N

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 01 - 05,09 - 13 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 02 - 06 มี.ค.62

THB 29,900 ฿ 29,900

รหัสสินค้า T5-TG018-6D4N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 21-26 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 12-17 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 06-11,23-28 มี.ค.62

THB 43,999 ฿ 43,999

รหัสสินค้า T5-TG017-5D3N

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 28 ก.พ.-04 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 01-05,15-19 มี.ค.62

THB 39,900 ฿ 39,900

รหัสสินค้า T2-AZHOK01-5D3N-TG

วันเดินทาง : เดือนมีนาคม : 01-05,02-06,05-09,06-10,07-11,08-12,09-13,12-16,13-17,14-18,15-19,16-20,19-23,20-24,21-25,22-26,23-27,26-30 มี.ค.62

THB 28,999 ฿ 28,999

รหัสสินค้า TJPG-HKD-5D3N-XJ

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ : 15-19,16-20 ก.พ.62 (วันมาฆบูชา) // เดือนมีนาคม : 6-10,8-12,15-19 มี.ค.62

THB 35,900 ฿ 35,900

รหัสสินค้า TJPG-HKD-5D3N-TG

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 30 ม.ค. - 3 ก.พ.62 // เดือนมีนาคม : 6-10,13-17 มี.ค.62

THB 43,900 ฿ 43,900

รหัสสินค้า TTN-XJ79-5D3N-XJ

วันเดินทาง : 01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 มีนาคม 2562

THB 25,888 ฿ 25,888

รหัสสินค้า : T5-TG013-6D4N-TG

วันเดินทาง : เดือนมีนาคม : 06 - 11 มี.ค.62

THB 63,900 ฿ 63,900

รหัสสินค้า : TIT-XJ114-5D3N-XJ

วันเดินทาง : เดือนมกราคม : 23-27,25-29ม.ค.62,30ม.ค.62- 03ก.พ.62 // เดือนกุมภาพันธ์ : 13-17,15-19,20-24ก.พ.62,27ก.พ.62-03มี.ค.62 // เดือนมีนาคม : 06-10,13-17,15-19,20-24,22-26,26-30มี.ค.62

THB 28,900 ฿ 28,900

รหัสสินค้า : T5-TG012-5D3N-TG

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ : 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62 // เดือนมีนาคม : 01 - 05 มี.ค. 62 ,15 - 19 มี.ค. 62

THB 49,900 ฿ 49,900