Tokyo(Dec)

ทัวร์ญี่ปุ่นวันปีใหม่ 2563/2020  สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน/ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”// สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่/ “ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี / ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ/ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดัง ชินจูกุ, ชินไซบาชิ
ไม่พบสินค้า