เดือนธันวาคม

ทัวร์ญี่ปุ่นวันปีใหม่ 2563/2020  สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน/ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato”// สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่/ “ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี / ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ/ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านดัง ชินจูกุ, ชินไซบาชิ

รหัสสินค้า TTN-XJ120-5D3N-XJ

วันเดินทาง : ธันวาคม 2562 : 01 – 05 /02 – 06 /03 – 07 /04 – 08 /05 – 09 /06 – 10 /07 – 11 /08 – 12 /09 - 13 / 10 – 14 /11 – 15 /12 – 16 /13 – 17 /14 – 18 /15 – 19 /16 – 20 /17 – 21 /18 – 22 /19 – 23 /20 – 24 /21 – 25 /22 – 26 /23 – 27 /24 – 28 /25 – 29 /26 – 30 /27 – 31 /28 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63/29 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63/30 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63/31 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63

THB 25,888 ฿ 25,888