ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกงสงกรานต์ ฮ่องกงปีใหม่ ราคาพิเศษสุดๆ Hongkong Count down โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เทศกาลสงกรานต์ ฮ่องกงช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย ไหว้พระใหญ่ลันเตาเกาะลันเตา ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ อิสระช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนนาธาน ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : TBS-HKG003-3D2N-RJ

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 03-05,10-12,24-26 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 07-09,14-16,21-23ก.พ.62,28 ก.พ.62-02 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 07-09,14-16 มี.ค.62

THB 15,900 ฿ 15,900

รหัสทัวร์ : TBS-HKG003-3D2N-CX

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-03,08-10,15-17 ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 05-07,11-13,19-21,26-28 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 23-25 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 02-04,09-11,16-18,23-25 มี.ค.62

THB 16,900 ฿ 16,900

รหัสทัวร์ : TBS-HKG002-3D2N-RJ

วันเดินทาง : ธันวาคม : 02-04 ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 03-05,10-12,24-26 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 07-09,14-16,21-23 ก.พ.62,28 ก.พ. 62-02 มี.ค. 62 // มีนาคม 62 : 07-09,14-16,21-23,28-30 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 04-06,18-20,25-27 เม.ย.62

THB 13,900 ฿ 13,900

รหัสทัวร์ : TBS-HKG002-3D2N-CX

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-03,08-10,15-17ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 05-07,11-13,19-21,26-28ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 23-25ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 02-04,09-11,16-18,23-25มี.ค.62

THB 14,900 ฿ 14,900

รหัสทัวร์ : TBT-HKG01-3D2N-CX

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-03,15-17,28-30,29-31ธ.ค.61,31ธ.ค.-02ม.ค.62 // มกราคม 62 : 05-07,12-14,19-21,26-28ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 09-11ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 09-11,23-25มี.ค.62,30 มี.ค.62-01 เม.ย.62

THB 12,900 ฿ 12,900

รหัสทัวร์ : TBT-HKG001-3D2N

วันเดินทาง : ธันวาคม : 04-06,10-12,17-19,21-23,23-25ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 03-05,09-11,17-19,24-26ม.ค.62

THB 8,999 ฿ 8,999

รหัสทัวร์ : TBT-BT-HKG002_EK-3D2N

วันเดินทาง : ธันวาคม : 10-12,17-19,21-23,23-25 ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 03-05,09-11,17-19,24-26 ม.ค. 62

THB 13,900 ฿ 13,900

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG31-4D2N-HX

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ : 16-19,23-26 ก.พ.62 // เดือนมีนาคม : 02-05,08-11,09-12,14-17,16-20,23-26 มี.ค.62

THB 15,999 ฿ 15,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG31-4D2N-HX

วันเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน : 03-06,10-13,17-20,24-27 พ.ย.61 // เดือนธันวาคม : 01-04,08-11,15-18,22-25 ธ.ค.61 // เดือนมกราคม : 12-15,19-22,26-29 ม.ค.62

THB 13,999 ฿ 13,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG27-4D3N-HX

วันเดินทาง : เดือนธันวาคม : 14-17,28-31 ธ.ค.61 // เดือนกุมภาพันธ์ : 15-19 ก.พ.62

THB 13,999 ฿ 13,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG26-4D3N-HX

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ : 14-17 ,16-19,21-24 ก.พ.62,28 ก.พ.-03 มี.ค.62 // มีนาคม : 07-10,14-17,21-24 มี.ค.62

THB 15,999 ฿ 15,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG26-4D3N-HX

วันเดินทาง : พฤศจิกายน : 01-04,08-11,15-18,22-25 พ.ย.61,29 พ.ย.-02 ธ.ค.61 // ธันวาคม : 06-09,13-16,20-23 ธ.ค.61 // มกราคม : 10-13,17-20,24-27 ม.ค.62,31 ม.ค.-03 ก.พ.62

THB 13,999 ฿ 13,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG21-4D3N-CX

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ : 15-18,21-24,22-25 ก.พ.62 // เดือนมีนาคม : 22-25 มี.ค.62

THB 12,999 ฿ 12,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG11-3D2N-EK

วันเดินทาง : พฤศจิกายน : 01-03,02-04,03-05,04-06,08-10,09-11,10-12,11-13,15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25 - 27พ.ย.61,29พ.ย.-01ธ.ค.61,30พ.ย.-02ธ.ค.61

THB 16,999 ฿ 16,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG05-4D2N-HX

วันเดินทาง : เดือนพฤศจิกายน : 30 พ.ย.61-03 ธ.ค.61 // เดือนธันวาคม : 14-17,20-23,28-31 ธ.ค. 61,29 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 (ปีใหม่ 2562)

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG04-3D2N-HX

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ : 15-17,16-18,17-19,22-24,23-25ก.พ.62,28ก.พ.-02มี.ค.62 // เดือนกุมภาพันธ์ : 08-10,15-17,22-24,23-25,29-31มี.ค.62,30 มี.ค.-01 เม.ย. 2562

THB 15,999 ฿ 15,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG04-3D2N-HX

วันเดินทาง : พฤศจิกายน : 03-05,09-11,16-18,17-19,23-25,24-26พ.ย.61,30 พ.ย.-02 ธ.ค.61 // ธันวาคม : 08-10,09-11,14-16,21-23,28-30ธ.ค. 61,30ธ.ค.61-01ม.ค.62,31ธ.ค.61-02ม.ค.62 (ปีใหม่ 2562) // มกราคม : 11-13,18-20,25-27ม.ค.62

THB 15,999 ฿ 15,999

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG21-4D3N-CX

วันเดินทาง : เดือนกุมภาพันธ์ : 15-18,21-24,22-25 ก.พ.62 // เดือนมีนาคม : 22-25 มี.ค.62

THB 12,999 ฿ 12,999

รหัสทัวร์ : TBS-HKG008-3D2N-CX

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-03,15-17,28-30,29-31 ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 05-07,12-14,19-21,26-28 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 09-11 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 23-25 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 30-01 เม.ย.62

THB 17,900 ฿ 17,900

รหัสทัวร์ : T2-AZHKG03-3D2N-FD

วันเดินทาง : มกราคม : 04-06,05-07,11-13ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ : 22-24,23-25ก.พ.62 // มีนาคม : 02-04,09-11,15-17,16-18,22-24,23-25,29-31มี.ค.62,30มี.ค.-01เม.ย.62 // เมษายน : 19-21,20-22เม.ย.62 // พฤษภาคม : 04-06,10-12,25-27พ.ค.62,31พ.ค.-02มิ.ย.62

THB 13,999 ฿ 13,999