ทัวร์ไต้หวัน

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส นำเสนอแพคเกจทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันปีใหม่  เที่ยวไต้หวันวันหยุด กับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเหย๋หลิ่ว อุทยานทาโรโกะ ทะเลสาปสุริยันจันทรา TAIWAN TOUR 2019 ชมซากุระไต้หวัน 

 

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13-18 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 26,888 ฿ 26,888

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 34,900 ฿ 34,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-5D4N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-15 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TIT-VZ12-VZ

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2562 : 18 - 22 ,20-24,25 ก.พ.-1 มี.ค.62,27 ก.พ.- 3 มี.ค.62 // มีนาคม 2562 : 2-6,6-10,9-13,11-15,18-22,23-27,25-29,30 มี.ค.-3เม.ย.62

THB 16,888 ฿ 16,888

รหัสทัวร์ :T6-TPE1-5D3N-BR

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 25-29 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 21-25 มี.ค.62

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ :T6-TPE2-5D3N-BR

วันเดินทาง : เมษายน 2562 : 23-27 เม.ย.62,27 เม.ย.-1 พ.ค.62 // พฤษภาคม 62 : 4-8,11-15,18-22 พ.ค.62

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ :T6-TPE5-5D4N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 16-20 ม.ค.62 // มีนาคม 62 : 6-10,8-12,13-17,15-19,20-24,23-27 มี.ค.62,29 มี.ค.-2 เม.ย.62

THB 22,900 ฿ 22,900

รหัสทัวร์ :TBS-TPE001-5D4N-TG

วันเดินทาง : ธันวาคม : 14-18 ธ.ค. 61 // มกราคม 62 : 18-22 ม.ค.62,31 ม.ค.62-04 ก.พ.62

THB 26,900 ฿ 26,900

รหัสทัวร์ :T5-TG001-5D4N

วันเดินทาง : ธันวาคม : 05-09 ธ.ค.61 // มีนาคม 62 : 20-24,21-25มี.ค.62 // เมษายน 62 : 11-15,12-16เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 35,888 ฿ 35,888

รหัสทัวร์ :T5-TG005-5D4N

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 13-17,14-18,15-19,20-24,21-25,23-27,24-28ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 28-04,01-05,02-06,06-10,08-12,09-13,13-17,15-19,16-20,20-24,22-26,23-27มี.ค.62 // เมษายน 62 : 29-02,30-03 เม.ย.62

THB 21,888 ฿ 21,888

รหัสทัวร์ :T5-TG005-5D4N

วันเดินทาง : ธันวาคม : 28-02,01-05,02-06,03-07,04-08,06-10,07-11,09-13,13-17,14-18,15-19,19-23,21-25 ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 16-20,19-23,23-27,25-29ม.ค.62

THB 21,900 ฿ 21,900

รหัสทัวร์ :T5-BR006-5D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 12-16,18-22,26-30ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 15-19,22-26ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 05-09,12-16,15-19,22-26 มี.ค. 62 // เมษายน 62 : 10-14,12-16,20-24เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 20,888 ฿ 20,888

รหัสทัวร์ :T5-BR005-6D4N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 22-27ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 15-20,23-28ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 01-06,24-29มี.ค.62 // เมษายน 62 : 30เม.ย.-5พ.ค.62 // พฤษภาคม 62 : 25-30พ.ค.62 // มิถุนายน 62 : 01-06,24-29มิ.ย.62

THB 25,888 ฿ 25,888

รหัสทัวร์ :T5-BR004-5D3N

วันเดินทาง : มีนาคม 62 : 21-25 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 11-15 เม.ย.62,30 เม.ย.-4 พ.ค.62 (สงกรานต์) // มิถุนายน 62 : 21 - 25 มิ.ย.62

THB 33,888 ฿ 33,888

รหัสทัวร์ :T2-TPE47 -5D4N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 2562 : 05 – 09 ,12 – 16 ,19 – 23 ,26 – 30 //กุมภาพันธ์ 2562 : 15 – 19 ,16 – 20 ,23 – 27 // มีนาคม 2562 : 09 – 13 ,16 – 20 ,23 – 27 ,27 – 31 ,30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2562 // เมษายน 2562 : 03 – 07 ,20 – 24 ,24 – 28 ,27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562 // พฤษภาคม 2562 : 16 – 20 ,22 – 26 ,29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 // มิถุนายน 2562 : 05 – 09

THB 23,999 ฿ 23,999

รหัสทัวร์ :T2-AAZTPE46-5D3N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 2562 : 04 – 07 ,11 – 14 ,18 – 21 ,25 – 28 // กุมภาพันธ์ 2562 : 16 – 19 ,22 – 25 ,28 ก.พ. – 03 มี.ค. // มีนาคม 2562 : 01 – 04 ,07 – 10 ,08 – 11 ,14 – 17 ,15 – 18 ,21 – 24 ,22 – 25 ,28 – 31 ,29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 // เมษายน 2562 : 19 – 22 ,26 – 29 // พฤษภาคม 2562 : 04 – 07 ,25 – 28 // มิถุนายน 2562 : 01 – 04 ,15 – 18 ,22 – 25

THB 20,999 ฿ 20,999

รหัสทัวร์ :T2-AZTPE35-5D3N-SL

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ : 15 – 19 ,16 – 20,17 – 21,18 – 22 ,19 – 23,20 – 24 ,21 – 25,22 – 26 ,23 – 27 ,24 – 28 ,25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562,26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562,27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562,28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562

THB 14,888 ฿ 14,888

รหัสทัวร์ :T2-AZTPE34-5D3N-SL

วันเดินทาง : มกราคม 2562 : 08 – 12 /09 – 13 /10 – 14 /11 – 15 /12 – 16 /13 – 17 /15 – 19 /16 – 20 /17 – 21/18 – 22 /19 – 23 /20 – 24 /22 – 26 /23 – 27 /24 – 28 /25 – 29 /26 – 30 /27 – 31 /29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562 // กุมภาพันธ์ 2562 : 10 – 14 /11 – 15 /12 – 16 /13 – 17 /14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562

THB 13,999 ฿ 13,999