ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส รวมเส้นทางทัวร์ต่างประเทศเส้นเอเชีย ทุกเส้นทาง ทัวร์วียดนาม ทัวร์ไหว้พระพม่า ทัวร์ลาว ทัวร์กัมพูชา ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลเซีย ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 13-18 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 26,888 ฿ 26,888

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12-17 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 34,900 ฿ 34,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-6D5N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-16 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TAD-TAIWAN-5D4N-TG

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 11-15 เม.ย.62 (สงกรานต์)

THB 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ :TIT-VZ12-VZ

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2562 : 18 - 22 ,20-24,25 ก.พ.-1 มี.ค.62,27 ก.พ.- 3 มี.ค.62 // มีนาคม 2562 : 2-6,6-10,9-13,11-15,18-22,23-27,25-29,30 มี.ค.-3เม.ย.62

THB 16,888 ฿ 16,888

รหัสทัวร์ :T6-TPE1-5D3N-BR

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 25-29 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 25 ก.พ.-1 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 21-25 มี.ค.62

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ :T6-TPE2-5D3N-BR

วันเดินทาง : เมษายน 2562 : 23-27 เม.ย.62,27 เม.ย.-1 พ.ค.62 // พฤษภาคม 62 : 4-8,11-15,18-22 พ.ค.62

THB 19,999 ฿ 19,999

รหัสทัวร์ :T6-TPE5-5D4N-TG

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 16-20 ม.ค.62 // มีนาคม 62 : 6-10,8-12,13-17,15-19,20-24,23-27 มี.ค.62,29 มี.ค.-2 เม.ย.62

THB 22,900 ฿ 22,900

รหัสทัวร์ : TTNP-PG07-4D3N

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 5-8,7-10,13-16,15-18,16-19,20-23,22-25,27-30ม.ค.62,29 ม.ค.-1 ก.พ.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 15-18,17-20,19-22,20-23,23-26,25-28 ก.พ.62,27 ก.พ.-2 มี.ค.62

THB 13,888 ฿ 13,888

รหัสทัวร์ : TTNP-DD03-6D3N

วันเดินทาง : เมษายน 62 : 12 - 17 เม.ย.62 ** เทศกาลสงกรานต์ **

THB 19,888 ฿ 19,888

รหัสทัวร์ :TBS-TPE001-5D4N-TG

วันเดินทาง : ธันวาคม : 14-18 ธ.ค. 61 // มกราคม 62 : 18-22 ม.ค.62,31 ม.ค.62-04 ก.พ.62

THB 26,900 ฿ 26,900

รหัสทัวร์ : TBS-HKG003-3D2N-RJ

วันเดินทาง : มกราคม 62 : 03-05,10-12,24-26 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 07-09,14-16,21-23ก.พ.62,28 ก.พ.62-02 มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 07-09,14-16 มี.ค.62

THB 15,900 ฿ 15,900

รหัสทัวร์ : TBS-HKG003-3D2N-CX

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-03,08-10,15-17 ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 05-07,11-13,19-21,26-28 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 23-25 ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 02-04,09-11,16-18,23-25 มี.ค.62

THB 16,900 ฿ 16,900

รหัสทัวร์ : TBS-HKG002-3D2N-RJ

วันเดินทาง : ธันวาคม : 02-04 ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 03-05,10-12,24-26 ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 07-09,14-16,21-23 ก.พ.62,28 ก.พ. 62-02 มี.ค. 62 // มีนาคม 62 : 07-09,14-16,21-23,28-30 มี.ค.62 // เมษายน 62 : 04-06,18-20,25-27 เม.ย.62

THB 13,900 ฿ 13,900

รหัสทัวร์ : TBS-HKG002-3D2N-CX

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-03,08-10,15-17ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 05-07,11-13,19-21,26-28ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 23-25ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 02-04,09-11,16-18,23-25มี.ค.62

THB 14,900 ฿ 14,900

รหัสทัวร์ : TBT-HKG01-3D2N-CX

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-03,15-17,28-30,29-31ธ.ค.61,31ธ.ค.-02ม.ค.62 // มกราคม 62 : 05-07,12-14,19-21,26-28ม.ค.62 // กุมภาพันธ์ 62 : 09-11ก.พ.62 // มีนาคม 62 : 09-11,23-25มี.ค.62,30 มี.ค.62-01 เม.ย.62

THB 12,900 ฿ 12,900

รหัสทัวร์ : TBT-HKG001-3D2N

วันเดินทาง : ธันวาคม : 04-06,10-12,17-19,21-23,23-25ธ.ค.61 // มกราคม 62 : 03-05,09-11,17-19,24-26ม.ค.62

THB 8,999 ฿ 8,999

รหัสทัวร์ : TBS-VN082-4D3N-FD

วันเดินทาง : กุมภาพันธ์ 62 : 18-21,19-22,20-23,24-27ก.พ.62,27ก.พ.62-02มี.ค.62 // มีนาคม 62 : 01-04,02-05,03-06,07-11,10-13,15-18,17-20,22-25,24-27มี.ค.62

THB 12,900 ฿ 12,900

รหัสทัวร์ : TBS-VN082-4D3N-FD

วันเดินทาง : ธันวาคม : 01-04,06-09,09-12,10-13,14-17,15-18,23-26,26-29ธ.ค.61,31ธ.ค.61-03ม.ค.61 (ปีใหม่ 2562) // มกราคม 62 : 04-07,06-09,09-12,13-16,16-19,18-21,20-23,25-28,27-30ม.ค.62

THB 12,900 ฿ 12,900