โปรแกรมทัวร์แนะนำ

TCD-SCAN-8D5N-EK

วันเดินทาง : กรกฎาคม 2560:7 -14 /19 – 26/26 ก.ค. – 2 ส.ค. 60 สิงหาคม 2560 : 23 – 30/8 – 15 / 11 – 18/23 – 30 ส.ค. 60 กันยายน 2560:19-26 ก.ย. 60 ตุลาคม 2560 :3 – 10 / 17 – 24 ต.ค. 60

฿ 59,900 ฿ 59,900

รหัสทัวร์ : T15-ENG-8D5N-TG

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม 2560 : 29 - 05 ม.ค. 2561 ( NEW YEAR )

฿ 89,900 ฿ 89,900

รหัสทัวร์ : T15-FR-ITL-SWZ-10D7N-TG

วันเดินทาง : ธันวาคม : 23 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61

฿ 98,900 ฿ 98,900

รหัสทัวร์ : T55-SWZ-FR-8D5N-TG

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 60 : 19 – 26 // ธันวาคม 60 : 3 – 10

฿ 54,500 ฿ 54,500

รหัสทัวร์ :T4-HKD-6D4N-TG(Group B)

วันเดินทาง : 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 (Group B) ฮอกไกโดปีใหม่ 2561

฿ 67,990 ฿ 67,990

รหัสทัวร์ : T6-TYO-5D3N-XJ

วันเดินทาง : 2 – 6/6 – 10 /9 – 13 /13 – 17 /16 – 20 /20 – 24 ธันวาคม 2560

฿ 29,900 ฿ 29,900

รหัสทัวร์ : T2-TYO-5D3N-XJW

วันเดินทาง : 03-07 ธันวาคม /05-09 ธันวาคม /10-14 ธันวาคม /12-16 ธันวาคม /17-21 ธันวาคม /19-23 ธันวาคม /24-28 ธันวาคม /26-30 ธันวาคม 2560

฿ 33,900 ฿ 33,900

รหัสทัวร์ : T9-GG02D-9D6N-EK

วันเดินทาง : เดือนตุลาคม : 31 ต.ค. – 8 พ.ย. // เดือนพฤศจิกายน : 10 – 18 / 12 – 20 / 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. ( วันพ่อแห่งชาติ) วันเดินทาง : วันที่2–10 กรกฎาคม 2560(วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา) สายการบิน : EMIRATE AIR (EK)

฿ 83,900 ฿ 83,900

รหัสทัวร์ : T5-TG001-5D4N-TG

วันเดินทาง : กันยายน : 7-11, 22-26 ก.ย. 60 // ตุลาคม : 11-15 , 20-24 ต.ค. 60 (วันปิยะมหาราช) // พฤศจิกายน : 15-19 พ.ย. 60 , 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60 // ธันวาคม : 02-06 ธ.ค. 60 (วันพ่อ) , 28 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 , 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61

฿ 23,900 ฿ 23,900

รหัสทัวร์ :T55-OST-CHECK-7D4N-EK

วันเดินทาง : ตุลาคม 2560 : 31 ต.ค. – 6 พ.ย. // พฤศจิกายน 2560 : 12-18 , 13-19 ,24 – 30, 28 พ.ย. –4 ธ.ค., 30 พ.ย.-6 ธ.ค. // ธันวาคม 2560 : ปีใหม่ 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. // มกราคม 2561 : 22-28 // กุมภาพันธ์ 2561 : 19-25 , 26 ก.พ. – 4 มี.ค.// มีนาคม 2561 : 12-18 , 26 มี.ค. – 1 เม.ย.

฿ 38,900 ฿ 38,900

รหัสทัวร์ :T55-EUROP-9D6N-EK

วันเดินทาง : สิงหาคม : 8 – 16 ส.ค. 60 (วันแม่) // กันยายน : 14 – 22 ก.ย. 60 // ตุลาคม : 3 – 11 ต.ค. 60 // พฤศจิกายน : 16 – 24, 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60 // ธันวาคม : 3 – 11 , 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. , 30 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม่)

฿ 46,900 ฿ 46,900

รหัสทัวร์ :T5-RUSSIA-8D5N-EY

วันเดินทาง : พฤศจิกายน 60 : 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. // ธันวาคม 60 : 11 – 18

฿ 67,900 ฿ 67,900

ท่องเที่ยวตามฤดูกาล