โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ท่องเที่ยวตามฤดูกาล


รหัสทัวร์ :T15-E11_4-7D5N-TG

วันเดินทาง : 29 ธันวาคม 61 – 4 มกราคม 62 (รัสเซียปีใหม่)

THB 84,900 ฿ 84,900

รหัสทัวร์ :T15-E11_3-7D5N-TG

ทัวร์รัสเซียราคาถูก | มอสโคว์ | เนินเขาสแปร์โรว์ | อารามชิโนโวดิวิซี | สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ | นั่งรถไฟด่วน SAPSAN เข้ากรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก | เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์ | โบสถ์แห่งหยดเลือด | จัตุรัสแดง

THB 86,900 ฿ 86,900

รหัสทัวร์ :T8-RUSSIA-6D4N-TG

ทัวร์รัสเซียราคาถูก | มอสโคว์ | จัตุรัสแดง | มหาวิหารเซนต์บาซิล | วิหารเซ็นต์ เดอ ซาร์เวีย | พระราชวังเคลมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ | อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช

THB 66,900 ฿ 66,900

รหัสทัวร์ :T5-EK10-8D5N-EK

ทัวร์รัสเซียราคาถูก | มอสโคว์ | เนินเขาสแปร์โรว์ | ซาร์กอร์ส | วิหารเซนต์ซาเวียร์ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ | จัตุรัสแดง | โบสถ์เซนต์บาซิล | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังแคทเธอรีน | มหาวิหารเซนต์ไอแซค

THB 55,900 ฿ 55,900